UNIVERZITA REUMY

je originálny vzdelávací projekt Ligy proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR). Primárnym cieľom podujatia je informovať pacientov s reumatickými chorobami o svojich právach a možnostiach liečby. Poslaním projektu je dosiahnuť lepšiu informovanosť v zdravotnej a sociálnej gramotnosti u pacientov.


  Dostupné kurzy

  Dobrý deň, 

  vítame Vás vo vzdelávacom projekte Ligy proti reumatizmu pre pacientov Univerzita Reumy. 

  Cieľom nášho vzdelávacieho projektu Univerzita Reumy je ‌vytvoriť‌ ‌edukačný program pre pacientov‌ ‌s‌ ‌RO zastrešený odborníkmi vo svojom odbore. Primárnym‌ ‌cieľom‌ ‌je‌ ‌informovať‌ ‌pacientov‌ ‌o‌ ‌možnostiach‌ ‌liečby RO, životnom štýle a o právach‌ ‌pacientov, aby sme ‌dosiahli lepšiu ‌informovanosť‌‌ v‌ ‌zdravotnej‌ a sociálnej ‌gramotnosti‌ pacientov‌. 

  Krátkym dotazníkovým testom Vám dávame možnosť otestovať vaše vedomosti k pripravenej téme pred aj po absolvovaní webinára. Nezabudnite, prosím, zopakovať si test aj druhýkrát. Sami zistíte, čo ste si z odprednášanej témy zapamätali. 

  Ďakujeme za Váš záujem a vyplnenie dotazníka. 

  S úctou, LPRe SR.


  Archív Univerzity Reumy 2021.