UNIVERZITA REUMY je originálny vzdelávací projekt Ligy proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR). Primárnym cieľom podujatia je informovať pacientov s reumatickými chorobami o svojich právach a možnostiach liečby. Poslaním projektu je dosiahnuť lepšiu informovanosť v zdravotnej a sociálnej gramotnosti u pacientov.

    Available courses

    Prednášky a testy pre Univerzitu Reumy 2023.

    Prednášky a testy pre Univerzitu Reumy 2022.

    Prednášky pre Univerzitu Reumy 2021.